Olika typer av centrifugalpumpar

Pumpar finns i många modeller, varianter och material, men kan i allmänhet kategoriseras utifrån två driftsprinciper; förträngningspumpar och centrifugalpumpar.

Centrifugalpumpar används till många ändamål inom industrin, fjärrvärme, vattenförsörjning och fastigheter:

  • Centrifugalpumpar/cirkulationspumpar används för att cirkulera vatten i slutna anläggningar, som .tex. luftkonditionering för kylning och varmt vatten för uppvärmning (fjärrvärme)
  • Tryckhöjare som ökar vattentrycket i en anläggning och som används som kondensatpumpar till ånga
  • Vattenförsörjningspumpar används normalt till att leverera vatten från brunnar och fås både torrt uppställda och dränkta
  • Några centrifugalpumpar används uteslutande till industriprocesser. Dessa omfattar industripumpar och spillvattenpumpar
  • Spillvattenpumpar har flera olika typer av pumphjul. Slutna kanalhjul, skruvhjul, semiöppna pumphjul och helt öppna tillbakadragna hjul. Det helt öppna tillbakadragna pumphjulet (friströmshjul) ger den mest driftsäkra pumpen för spillvatten. Skruvhjul förknippas med många omkostnader för justeringar, kanalhjul och semiöppna hjul har en väsentlig tendens att blockera eller helt stoppa till. Dessa pumphjul är därför mycket dyra att hålla i drift.

Centrifugalpumpen uppfanns av fysikern Denis Papin på 1600-talet och är i dag den mest använda pumptypen.

Centrifugalpumpen bygger på en enkel princip: Vätskan kommer in i centrum av pumphjulet och slungas ut mot periferin av pumphjulet med hjälp av centrifugalkraften. Konstruktionen är billig och robust och med den höga hastigheten som pumphjulet kör i är det möjligt att koppla pumpen direkt mot en asynkron motor. Centrifugalpumpen ger en jämn vätskeström och kan enkelt regleras med en frekvensomformare.

På bilden visas hur vätskan strömmar genom pumpen. Pumpinloppet för vätskan mot mitten av den roterande ledaren varifrån den slungas ut mot periferin. Den här konstruktionen är mycket effektiv och lämplig för hantering av rena vätskor.

Pumpar för hantering av orena vätskor som spillvattenpumpar är försedda med en ledare som är utvecklad speciellt för att förhindra att föremål sätter sig fast inne i pumpen. Om det uppstår en tryckskillnad i anläggningen när centrifugalpumpen inte körs kan vätskan fortfarande passera genom pumpens öppna pumphjul.

Centrifugalpumpar kategoriseras i olika grupper: Pumpar med radialt flöde, blandat flöde och axialt flöde. Radialpumpar och halvaxialpumpar är de vanligaste typerna. Olika krav på en centrifugalpumps prestanda, särskilt lyfthöjd, flöde och installation, samt krav på ekonomisk drift är bara några få av orsakerna till att det finns så många pumptyper.

SAER - NCBKX - hos RH Pumper

Vi säljer och ger råd om centrifugalpumpar

RH Pumper är ett danskt företag som säljer, hyr ut och underhåller kvalitetspumpar till industrin både i och utanför landet. Vi är starkt specialiserade på ändamålsenliga och anpassade lösningar för konkreta uppdrag inom en bred räcka av ämnesområden, och vi sätter en ära i att ge råd om rätt produkter - oavsett om kunden behöver slampumpar, spillvattenpumpar eller centrifugalpumpar. Vår personal har stor erfarenhet av att sätta samman specifika lösningar i samband med både små och stora uppdrag, och därmed kan ni alltid vara säkra på att få en pumplösning som tillgodoser era behov när RH Pumper sköter uppdraget.

Vi är med er under hela processen - från planeringsfasen där vi gärna kommer med idéer och upplägg, genom säljprocessen där vi ger råd om den bästa lösningen, tills att uppdraget är löst på ett tillfredsställande vis. Vi ställer också gärna vår expertis till förfogande under tiden, om ni önskar övervakning av era pumpprojekt eller underhåll av era centrifugalpumpar. Inga uppdrag är för små eller för stora, och vi löser alla projekt i nära samarbete med kunden.

Ska vi sätta samman en lösning åt er?

Vi ger gärna offertar utan förbindelse på en lösning inom centrifugalpumpar som matchar era krav och behov, liksom vi också gärna står för projektering av era uppdrag från början till slut. Vi löser både enskilda uppdrag och finns med på sidolinjen, om ni behöver sparring och expertis i samband med totalentreprenad.

Kontakta oss så återkommer vi med den optimala lösningen för ert projekt.