Vi löser alla uppdrag inom överpumpning

Vår överpumpningsavdelning löser alla pumpuppdrag av kortare eller längre tids varaktighet. Vi levererar, idriftsätter, övervakar och avhämtar också utrustningen när uppdraget är löst. Överpumpning - av mer än 1 000 liter i sekunden, backup-pumpar, högvattensalarm via sms, avancerad styrning, dygnsövervakning, jour. Vi är ett av få företag i Skandinavien, som har utrustningen och expertisen till att lösa alla typer.

Portal Gôteborg - RH Pumper
  • Snabb utryckning
  • Komplett leverans med styrning. slangar, rampar m.m.
  • Övervakning och dygnsvakt, högvattensalarm via sms
  • Avhämtning av utrustningen när uppdraget är löst.

Överpumpning i samband med relining av ledningar till spillvatten i försörjningssektorer har varit en av våra starka kompetenser. Vi har tagit oss an riktigt många spännande överpumpningsuppdrag i reliningprocessen. Från små pumpjobb med slampumpar ner till bara 2” till de största och mycket komplicerade överpumpningar. Här har vi korsat både järnväg och motorväg med flera överföringar på 650 mm rör och prestanda på över 1 100 liter per sekund.

Tidigare gjorde vi alla överpumpningar med självsugande motorpumpar. Idag gör vi elektriska spillvattenpumpar självsugande, vilket är billigare, och överpumpningen ger mindre bullerbesvär.

Overpumpning Arresøkanalen | RH Pumper

Uppumpning av slam från kanaler, hamn, brobyggande och från bassänger i industrin

Pumparna har alltid noga valts ut utifrån lång erfarenhet, där vi i stort sett har provat att pumpa både mycket komplicerade medier/slam eller där det har varit mycket svårt att komma fram till det. Då det har behövt pumpas, som t.ex. under borriggar, vid bropelare, djupt inne i rör, under broklappar i hamnar, oljeslam på raffinaderier samt dredging vid kabelläggning till vindkraftverk offshore.

Hos oss är en överpumpning alltid reell. Om det så är ett litet uppdrag med överpumpning av små drän, stora uppdrag som kräver 24-timmars bemannad övervakning på plats, eller om överpumpningen ska fjärrövervakas via webkamera eller full SRO-anläggning.

Vi har pumpat i hela Skandinavien, England, Tyskland och Holland

Mobilgaller

Vi har också byggt ett mobilt galler som avlägsnar torrt material från spillvatten. Gallret har en kapacitet på 1 000 liter per sekund och en öppning på 4,5 mm. Det är monterat i en 20”-container där det finns två DN 500 inlopp i den ena änden och två DN650 utlopp i motsatta änden. I mitten är gallret placerat så att vattnet passerar genom gallret, där alla partiklar tas bort och kommer ut på sidan genom en vattenpress och slutligen faller de ned i en gallergodscontainer.

Vi kan också erbjuda 2 nybyggda stora slamavvattningscontainrar, vilka vi har använt i vårt senaste uppdrag vid hydrotest på Interterminals.

Ni har alltid möjligheten att få ert uppdrag tekniskt kvalificerat, liksom vi också gärna kommer med offertar utan förbindelse på alla sorters pumpuppdrag.

Avspärrning - med ballonger - rhpumper.dk

Avspärrning

- med ballonger som passerar i fyrkantiga, ovala och runda rör, på längden, på tvären eller på höjden. Professionell och erfaren personal.

Kontakta oss dygnet runt

Ring på + 45 5850 6065 eller skriv till oss på info@rhpumper.dk och få bästa möjliga utgångspunkt för en lösning på ert uppdrag.