Slampumper - 2017 maj Toyo Heavy duty slampumpe på job ved slampumpning for Nordic Sugar

Slampumpar från TOYO

TOYO slampumpar har varit på marknaden i mer än 50 år och är kända för sina otroligt robusta och pålitliga dränkpumpar som är särskilt lämpliga  till pumpning av slam och andra tjockflytande material med stor mängd fasta ämnen. Produktprogram med mer än 135 modellvarianter från 0,75 – 1 300 KW.

Dränkpumpar till slam med stor mängd solida ämnen

Slampumpar - 2017 Toyo Heavy duty slampump på jobb med slampumpning för Nordic Sugar

Agitatorn

Den patenterade agitatorn som är placerad utanför det egentliga pumphuset på TOYO:s pumpar klarar att frigöra vätska och solida ämnen i nästan alla koncentrationer och storlekar (t.ex. lera, grus, sand, skaller, sten o.s.v.) och gör det möjligt för TOYO:s pumpar att uppnå en kontinuerlig pumpning av slam i en koncentration på upp till 70 % solida ämnen.

Pumphjulet

Pumphjulet och pumphuset tillverkas i speciallegeringar avstämt efter vilka ändamål TOYO-pumparna ska användas till. Det fasta utförandet i kombination med en låg varvhastighet från den momentstarka motorn säkerställer effektiviteten och har en exceptionellt lång livslängd även i tuffa miljöer.

Slitplattorna

TOYO:s dränkpumpar har minst en justerbar slitplatta. Det ger en hög driftsäkerhet och bidrar till att göra servicen och underhållet av pumpen säkert även vid hårt slitage av pumphjul och slitplatta.

Axeltätning

TOYO:s pumpar fås med olika särskilda axeltätningar. Överdimensionerade axeltätningar och kullager säkrar att våra TOYO-pumpar får en extremt lång livslängd även vid mycket hård användning.

Slampumpar - med elmotor/DP-serien

  • Effekt från 2,2 till 110 KW
  • Klass F-motor
  • Modeller med semiöppet eller stängt pumphjul
  • Två slitplattor - justerbar bottenplatta
  • Modeller med läpp eller mekanisk tätning
  • Fri genomgång upp till 120 mm
  • Tål som standard att nedsänkas till 30 m - men levereras i specialutförande ända ned till 120 m

Pumpar levereras med hus i olika metallegeringar, med motorskydd, vätskedetektor liksom en.

Slampumpar - med elmotor/ET-serien

● Effekt från 0,75 till 15 KW
● Klass F-motor med motorskydd
● Motorkylning med hjälp av vätska längs motor (delvis nedsänkning möjlig)
● Semiöppet pumphjul
● En justerbar slitplatta
● Mekanisk tätning
● Fri genomgång upp till 30 mm
● Tål nedsänkning till 30 m
● Pumphusen fås i olika metallegeringar liksom en version som tål höga temperaturer.

ANVÄNDNING AV TOYO

Toyos pumpar har använts i mer än 50 år överallt i världen och till många olika ändamål. Här nedanför kan du se ett urval av de många olika användningsmöjligheter som TOYO:s pumpar har:
● Pumpning och recirkulering av cement
● Pumpning och omrörning av bentonit
● Transportering av lera, sand och grus
● Grus och sandsugning
● Rensning och tvättning av tankar
● Pumpning i gruvor
● Utvinning av mycket tjockflytande slipmassa i slipmaskiner
● Borrning
● Upprensning och fördjupning av marinor, hamnar, floder, dammar, sjöar och fördämningskanaler
● Uppumpning av sand från floder och havsmiljöer
● Spillvattenshantering
● Rensning av sandfilter
● Tömning av avlagringstankar
● Pumpning av tankinnehåll, oljerester, restavlagringar och avfall
● Automatisk pumpning av tjockt slam
● Homogenisering och pumpning av tjocka blandningar

Andra:

● Marinbärgning
● Rörnedspolning

TOYO-pumpar har många fler användningsmöjligheter än vad som har räknats upp här. TOYO:s pumpar har använts över hela världen till de mest krävande pumpuppdrag där andra pumpar ger upp.

Besök leverantörens hemsida här