Papantonatos PX Flow hos RH Pumper

PX Flow-pumpar till spillvatten och industri

PX Flow-pumparna är standard med 3-dubbel mekanisk axeltätning monterad i patron. Pumparna har överdimensionerade axlar och lager som gör att pumparna har en mycket lång livslängd. PX Flow spillvattenpumpar har alla termogivare i motorlindiningar som gör att motorn stannar vid för hög temperatur. Kylningen av pumpen sker genom att kylvätskan cirkuleras runt i motorn. Mellan de två översta axeltätningarna sitter ett litet pumphjul på pumpaxeln som ser till att kylvätskan cirkulerar runt och avlägsnar värmen från motorn. Axeltätningen är mycket kompakt vilket gör att det nedersta lagret sitter mycket långt ned i pumpen. Pumphjulet är monterat tätt mot det nedersta lagret och enbart avskilt av axeltätningen. Olika pumphjul, 1-kanals-, 2-kanals- eller 3-kanalshjul med stort fritt genomlopp.

Alternativt till kanalhjul kan PXFlow erbjuda vortex-pumphjul med verkningsgrad som visar sig vara det bästa valet. Inga vibrationer, tillstoppningsfri (Clock free), inga justeringar. Den samlade bedömningen visar att den här pumpen ger den billigaste driften.

Vi bygger PXFlow-pumparna i ramar och monterar sugsystem så de blir lätta att använda till överpumpning, och på det viset kan vi få upp vattnet ur en brunn där det inte finns fysisk plats över till en pump. På alla överpumpningar där vattnet ska lyftas på sugsidan handlar det att om pumparna har ett lågt NPSH-värde så vi undviker kavitation.

  • Dränkta och torruppställda tillstoppningsfria spillvattenpumpar
  • Hantering av rått spillvatten
  • Pumparna kan fungera kontinuerligt dränkta eller torruppställda med sslutet glukolkylsystem i standardversion
  • Den interna impellern som sitter i den mekaniska axeltätningen cirkulerar kylvätskan runt om motorn i ett slutet system
  • Pumparna tillverkas i EU med de nyaste metoderna och miljöstandarderna.

2 polet 3000 omdr.:

4 polet 1500 omdr.:

6 polet 1000 omdr.:

8 polet 750 omdr.:

Broschyr från PX Flow - Slampumpar

 

Klicka på bilden och hämta broschyren.