Uthyrning av mobila pumpar och tillbehör

Självsugande elektriska pumpar med styrtavlor från 3” till 12” – från 5 till 700 KW.

Självsugande dieseldrivna pumpar med styrtavlor från 4” till 30” från 15 till 1 000 KW.

Samt alla tillbehör, klart för uthyrning i Danmark, Norge, Sverige.

Plug and pump - sätt på strömmen, plugga i och starta så kör den.

3 st. nya 8” självsugande pumpar.

Pioneer motorpumpar från 4" till 30"

Uthyring - RH Pumper - Mobila motorpumpar

Självsugande centrifugalpumpar med högtryck med frekvensomvandlare byggd i 20’-container.
Pumparna kan fjärrstyras.

Pioneer centrifugalpumpar i standardutförande i DUCTILE Iron med rostfritt pumphjul.

Avvattningscontainer och Magnum 10” länspump 67 KW.

Udlejning - Afvandingscontainere og Magnum 10 lænsepumpe 67 KW

Alla former av transmissioner och kopplingar klara för uthyrning - levereras i hela landet med kort varsel.