Vattenverk: 2 vertikala multistagepumpar - RH Pumper
Klicka här och hämta datablad för VS65

Två vattenverk från Speroni

Vattenverk: 2 vertikala multistagepumpar i rostfritt stål och 2 vertikala multistagepumpar i rostfritt stål   monterade på antivibrationskonsol, in- och utsugningsförgreningsrör.

Komplett med kulventil och kontraventiler.

Fås med eller utan 2 trycktankar.

Elskåp komplett med:

  • Huvudkontakt
  • Termisk kontakt

Lågspännings styrströmskretslopp komplett med transformator och säkerhetsbrytare.

Användning: Till vattenförsörjning från borrningar och till att öka trycket från ett vattensystem.

 

Besög Speroni