• Danska
 • Engelska
 • Svenska

Info

Allmänna bestämmelser och villkor

Här hittar du våra allmänna villkor för våra tjänster.
 • Kunden förbinder sig att inte hyra ut utrustningen till tredje part.
 • Kunden förbinder sig att inte ändra, manipulera eller avlägsna utrustningen eller någon del av installationen från den adress som anges i avtalet/offerten.
 • Kunden förbinder sig att betala alla kostnader för reparation av eventuella skador och de kostnader som är förknippade med att ersätta saknade komponenter.
 • Om utrustningen förstörs så att den inte går att reparera på grund av försummelse, missbruk, brand eller naturkatastrof, åtar sig kunden att betala alla kostnader.
 • Citat från RH Pumper innehåller det som beskrivs i citatet. Kostnader för andra externa influenser ingår inte i offerten.
 • Pumpblockeringar kan uppstå på grund av att externa främmande föremål blockerar pumpar eller pumpintag. Detta kan leda till att pumpens prestanda försämras.
 • RH Pumper’s övervakning baseras på GSM- och LTE-signaler. Om detta inte meddelas kan RH Pumper inte hållas ansvarig för bristen på information.
 • Erbjudanden görs baserat på aktuella lagernivåer, om en erbjuden pump hyrs ut till en annan part innan en beställning görs, åtar sig RH Pumper att leverera en eller flera pumpar för att garantera en likvärdig prestanda.
 • RH Pumper-systemet får endast användas av RH Pumper-anställda eller instruerade personer under ledning av RH Pumper.
 • Om inget annat anges i erbjudandet ingår den första månadshyran för portalen och rören i hyrespriset.

Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska
Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska