• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Fall

Överpumpning i Malmö

I Malmö centrum hjälper RH Pumper A/S till med överpumpning i samband med ett stort avloppsrenoveringsprojekt.

Överpumpningen sker med 300 mm PE-rör. I samband med byggnationen installerades en rörportal med en höjd på 5,3 meter. Detta för att transmissionen skall kunna korsa en större infartsväg till Malmö centrum. Överpumpningen har en längd på ca 400 meter och en kapacitet på >250 l/s.

Den konstaterade överpumpningen sker i tätbebyggda områden. Det är därför naturligt att välja elektriska pumpar för jobbet. De elektriska bärbara självsugande pumparna har utvecklats av RH Pumps. Pumparna är tysta och orsakar därför inga bullerstörningar för närboende eller byggarbetsplatsen. För det andra är valet av elektriska pumpar den mest klimatvänliga lösningen.

RH Pumps fokuserar på tillförlitlighet, energieffektiva lösningar och säkerhet, vilket är direkt kopplat till EU:s krav på ekodesign.

Tack för ansträngningen till alla inblandade!

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Födelseår

2022

Varumärken

Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska