• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Info

Certifieringar

På RH Pumper A/S är vi medvetna om vikten av ett gemensamt språk med våra leverantörer, kunder och affärspartners. Det är därför vi arbetar aktivt med våra ISO-certifieringar.

Hos RH Pumper AB är ISO-ledningssystem en del av vardagen. Vi är fast beslutna att aktivt följa de principer och bestämmelser som gäller för våra certifieringar. Vi har regelbundna personalmöten där vi aktivt arbetar med PDCA-hjulet – planera, göra, kontrollera, agera. På många områden går vår CSR-policy och FN:s mål för hållbar utveckling hand i hand med våra ISO-certifieringar.

ISO 14001 - Den globala standarden för miljöledning

Den mest erkända standarden för miljöledningssystem är ISO 14001. Syftet med standarden är att ge en övergripande ram för företagets miljöpolicy. Det är viktigt för RH Pumper att vi aktivt bidrar med lösningar som på ett positivt sätt bidrar till att minska det totala koldioxidavtrycket.

ISO 45001 - Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Standarden kräver att RH Pumper AB ska vara en hälsosam och säker arbetsplats. Vi strävar aktivt efter att optimera medarbetarnas säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Detta sker genom utbildning, rapportering och dialog med medarbetarna.

DS 21001 - Järnvägssäkerhet för entreprenörer

Denna certifiering är en nationell standard som gör det möjligt för RH Pumper AB att dokumentera för transportsektorn i Danmark att vi uppfyller alla krav i standarden och därför kan leverera tjänster i enlighet med standarden. I praktiken innebär det att vi kan utföra service och underhåll på pumpar och pumpstationer med hänvisning till BaneDanmark.

Sellihca av Achilles - Nordiska energibolags kvalitetskrav

Den globala försörjningsindustrin rör sig allt snabbare. Allt strängare kvalitetskrav och bestämmelser ställs kontinuerligt på ny teknik.

Utöver våra ISO-certifieringar är vi listade som leverantör i det europeiska anbudssystemet som utfärdas av Achilles. Certifieringen används av den nordiska energibranschen, som kontinuerligt övervakar och kvalificerar leverantörer till energibranschen.

Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska