• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Fall

Överpumpning av huvudavloppet

Avloppsvattnet från Valby och Frederiksberg leds till huvudavloppet, som måste läggas om på grund av nybyggnation i hörnet av Carsten Niebuhrs Gade och Bernstorffsgade (den gamla postterminalen).

Mängden avloppsvatten som skulle överpumpas varierade från cirka 0,4 m3/sekund till 2 m3/sekund. Totalt installerades 1276 meter ø 500-rör, fördelade på 4 parallella linjer.

Överpumpningen skedde huvudsakligen med självsugande elektriska pumpar, som kombinerades med dieseldrivna pumpar för ökat flöde. Det tog 16-18 dagar från det att pumparna sattes på till dess att den nya 200 ton tunga avloppsledningen var klar och pumparna stängdes av.

Vi löser alla uppgifter inom överpumpning

Vår pumpavdelning löser alla pumpuppgifter av kort eller lång varaktighet. Vi levererar, driftsätter, övervakar – och hämtar utrustningen igen när jobbet är klart.

Överpumpning – mer än 1.000 liter per sekund, reservpumpar, högvattenlarm via SMS, avancerad styrning, 24-timmars övervakning och jourservice m.m.

Vi är ett av få företag i Danmark som har utrustning och expertis för att lösa alla typer av överpumpningsuppgifter.

SRO/Fjärrövervakning är standard för all överpumpning med elektriska och motoriserade pumpar

Med SRO-övervakning (Control Regulation Monitoring) kan du använda loggen för att se hur många gånger pumpen har startat och när under dagen, samt den totala pumpningstiden för varje pump under en 24-timmarsperiod.

Med den anpassningsbara översikten kan du följa pumparnas status, eventuella larm och ställa in kurvöversikten efter önskemål.

All information kan exporteras för att användas i rapporter, statistik etc.

Överpumpning i samband med infodring av avloppsvattenledningar inom försörjningssektorer är en av våra starka kompetenser.

Vi har gjort en hel del spännande överpumpningsjobb i strumpfodringsprocessen. Från små pumpjobb med slampumpar ner till bara 2″ till de största och mest komplicerade överpumpningsjobben. Här har vi korsat både järnväg och motorväg med flera transmissioner på 650 mm rör och utflöden på över 1100 liter per sekund.

Tidigare gjorde vi all överpumpning med självsugande motoriserade pumpar. Idag har vi tillverkat elektriska självsugande avloppsvattenpumpar, som är billigare och överpumpningen orsakar mindre buller.

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Födelseår

2019 – 2020

Varumärken

Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska