• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Brand

RH Pumper Engineering

RH Pumps utvecklar kontinuerligt innovativa styrningar och pumpkonstellationer. Allt detta för att ständigt optimera tillförlitligheten. Vi lägger mycket energi på att införliva klimatvänliga lösningar i vår utveckling.

Under många år i branschen har RH Pumper utvecklat och konstruerat innovativa lösningar och hjälpmedel för pump- och avloppsindustrin. Vi har ett starkt fokus på klimatvänliga lösningar och strävar ständigt efter att optimera våra nuvarande produkter.

Bärbara självsugande elektriska pumpar

Baserat på många års erfarenhet avkomplicerade För att lösa dessa utmaningar har RH Pumper utvecklat bärbara självsugande elektriska pumpar. Pumparna finns i flera olika storlekar beroende på uppgiftens art.

Vi använder de elektriska pumparna för alla överpumpnings- och pumpningsuppgifter där det är möjligt. Detta beror på att de är de mest klimatvänliga pumparna vi har. Pumparna är CE-märkta och godkända för användning i tätbebyggda områden. Pumparna är tysta och konstruerade för att minimera utrymmesbehovet. Alla pumpar levereras med dokumentation och CE-märkning. Pumparna används enkelt och smidigt för överpumpning, men kan även användas för andra pumpuppgifter.

Frekvensreglerad med kontroll

Under årens lopp har RH Pumps konstruerat och utvecklat pumpstyrningar för våra bärbara självsugande elektriska pumpar. Pumparna består av en pumpstyrning som är synkroniserad med frekvensomformaren. Detta gör det möjligt att frekvensreglera pumpen och därigenom styra pumpens flöde och lyfthöjd. I praktiken innebär detta att vi kan reglera pumpen efter inflödet till pumpen. Detta gör att pumpen kan regleras så att den bara använder den mängd ström som behövs.

Fullständig SRO-övervakning

RH Pumps utvecklar kontinuerligt SRO-övervakningen för våra självsugande elektriska pumpar och ballonger, så att övervakningen av pumpar och avstängningsballonger fungerar på bästa möjliga sätt. Kontinuerlig utveckling säkerställer att systemen är så användarvänliga som möjligt. Säkerhetspersonalen är ansluten till vår övervakning och support dygnet runt. Detta garanterar optimal säkerhet för våra kunder vid utförandet av deras uppdrag. Det kommer att vara möjligt att ta emot dagliga rapporter som kan användas som dokumentation för bakåtsträvande verksamhet.

Portaler

Baserat på vår erfarenhet har RH Pumper utvecklat sina egna portaler för att dra rörledningar över vägar och liknande där överpumpning utförs. Portalerna är godkända för användning både nationellt och internationellt. Vi har flera gånger löst projekt där vi har överpumpat både 3- och 6-filiga vägar.

Kontakta oss

För ytterligare information, vänligen kontakta vårt kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-post info@rhpumper.se

Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska