• Danska
 • Engelska
 • Svenska

Fall

Pumpar för biogasanläggningar

Din föredragna leverantör av pumpar för biogasanläggningar.

RH Pumper har just levererat en pump till en ledande biogasanläggning i Danmark.

OFMSW står för Organic Fraction of Municipal Solid Waste, vilket är den biologiskt nedbrytbara fraktionen av det avfall som genereras av hushåll, företag och kommuner. OFMSW är en viktig resurs för produktion av biogas.

Biomassan förbehandlas, lagras och recirkuleras i de anaeroba rötkamrarna. Det krävs specialpumpar för att hantera biomassa på grund av dess höga torrsubstanshalt, nötning och varierande viskositet. Dessutom behövs pumpar för att transportera biogasen till slutdestinationen. Pumpar är en viktig komponent i alla biogasanläggningar.

Pemo – Pumpar för hantering av OFMSW.

En av de ledande tillverkarna av centrifugalpumpar för behandling av OFMSW är Pemo Pumps. Ett företag baserat i Italien med över 70 års erfarenhet. Alla Pemo-pumpar tillverkas i Italien.

Pemo Pumps tillverkar och designar pumpar för bred användning i biogasanläggningar. Alla pumpar är konstruerade specifikt för kravspecifikationerna.

Centrifugalpumpen är den vanligaste och mest använda pumpen för hantering av biomassa. Dessa pumpar finns i flera olika utföranden beroende på användningsområde.

Enstegscentrifugalpumpar har ett pumphjul och ett pumphus och är lämpliga för hantering av stora volymer media som måste hanteras vid lågt eller medelhögt tryck.

Flerstegs centrifugalpumpar – vanligtvis två- eller trestegs – har två eller flera pumphus och är lämpliga för applikationer där högt tryck krävs.

Pemo Pumps unika styrkor:

 • Lång livslängd tack vare slitstarka komponenter
 • Ingen igensättning tack vare den speciella geometrin hos pumphuset och pumphjulet
 • Flöde upp till 1500 m3/timme
 • Tryck upp till 16 bar.
 • Låga underhållskostnader
 • Hög effektivitet och tillförlitlighet.

Klicka för att se en kort video

RH Pumps och Pemo Pumps är redo att hjälpa dig att hitta rätt pump för din biogasanläggning.

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Kund

Födelseår

2024
Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska
Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska