• Danska
 • Engelska
 • Svenska

Prestanda

Rengöring och spolning av rör

Vi erbjuder rörrengöring och spolning av nästan alla typer av rör. Både nya installationer, men även äldre kablar.

På RH Pumper AB erbjuder vi klimatvänlig rörrengöring och spolning med många års branscherfarenhet. Vårt specialiserade team erbjuder ett brett utbud av lösningar som kan anpassas till varje kunds specifika behov. Vi rengör avloppsrör, fjärrvärmerör, processrör, kylrör – det är bara fantasin som sätter gränserna. Alla gamla och nyinstallerade rör bör rengöras regelbundet.

Varför rörrengöring

Behovet av underhåll av avloppsledningar ökar i Danmark. I och med klimatförändringarna är skyfall och kraftiga regn mer vanliga än någonsin tidigare. När kraftig nederbörd belastar vattenledningarna ställer det krav på ledningarnas och pumparnas kapacitet.

I danska kommuner över hela landet finns det tusentals pumpstationer med kilometervis av avloppsrör. Frigångshöjden i en ledning för obehandlat avloppsvatten kan lätt minskas med 5 till 20 procent eller mer. Det innebär att pumparna i systemet måste arbeta upp till 30 procent mer för att flytta samma volym.

Detta leder till ett ökat Co2-avtryck och ökat slitage på pumparna. Dessutom är det en grogrund för utveckling av svavelväte, vilket minskar betongens livslängd, men också orsakar luktolägenheter.

Avlagringar som slam, mangan, ockra och liknande avlagringar på rörens insida bidrar till att minska livslängden och flödet i röret. Vår tysta och klimatvänliga rörrengöring förbättrar både kapaciteten och livslängden för rör och pumpar, samtidigt som koldioxidavtrycket minimeras. På RH Pumper AB kan vi erbjuda en skräddarsydd klimatvänlig lösning som passar ditt företags eller din kommuns behov.

Fördelar med rörrengöring

 • Ger förbättrad effektivitet
 • Avlägsnar främmande kroppar och avlagringar
 • Säkerställer att röret alltid har samma spelrum vid regelbunden rengöring
 • Mindre energiförbrukning och därmed mindre CO2-utsläpp.
 • Förlängd livslängd för befintliga rör och pumpar
 • Förbättrad tillförlitlighet

På RH Pumper AB är en av våra viktigaste uppgifter att skapa värde för våra kunder. Det blir driftsbesparingar på grund av minskad energiförbrukning när flödet i rören förbättras. Det är troligt att lokala översvämningar kan minimeras eftersom kapaciteten har förbättrats avsevärt.

Rengöring av rör med rengöringsgris

Vi utför rörrengöring med en teknik där en rengöringsborste skjuts genom röret med hjälp av vattentryck. Detta vattentryck skapas främst med hjälp av våra egenutvecklade elektriska pumpar.

Den första delen av processen är att kartlägga vilka rör som behöver rengöras och deras dimensioner. Detta är viktigt när det gäller att välja rätt rengöringsgaller och pump för jobbet.

Den första genomströmningen sker genom att en mjuk rengöringsborste trycks genom röret. Detta för att identifiera rörets skick.

När rörets skick och storlek har kartlagts använder vi flera olika storlekar på renspiggar och skickar slutligen en renspigg med en överdimension på 102 procent. Sikta på att skicka iväg rengöringsmedlet med en hastighet på ca 1 m/s. Detta för att få en optimal spolningseffekt under appliceringen. I vissa fall använder vi en GPS-sändare för att lokalisera grisens position och dess hastighet under körningen.

När rengöringsmedlet pressas igenom av vattentrycket avlägsnas avlagringar och smuts. Det rengöringsgaller som används finns i olika utföranden beroende på vilken uppgift som ska utföras.

Spolning av rör

70 till 90 procent av alla haverier i processanläggningar orsakas av främmande föremål i rören.

På RH Pumper AB har vi lång erfarenhet av rörspolning. Tekniken innebär att stora mängder vatten pumpas genom röret under högt tryck. Detta säkerställer att alla främmande föremål spolas ut ur röret. Tekniken används ofta i kyl- och processrör, men även i avloppsrör.

Vid installation av nya processrör, fjärrvärmerör och vattenrör är det viktigt att systemet spolas rent. Spolning av systemet säkerställer att rör och slangar är rena, vilket ger hög tillförlitlighet på både kort och lång sikt. Vi rekommenderar spolning vid nyinstallation, renovering och reparation av system.

Vi strävar efter en vattenhastighet på 4 m/s eller mer under vår spolning. Vi säkerställer detta genom att ta fram dokumentation och beräkningar för varje enskild spolning.

RH Pumper AB erbjuder spolning av alla rördimensioner och alla typer av installationer. Vi tillhandahåller även andra pumptjänster.

Kontakta oss

För ytterligare information, vänligen kontakta vårt kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-post info@rhpumper.se

Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska
Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska