• Danska
 • Engelska
 • Svenska

Info

RH Pumper Akademi

RH Pumper A/S har under årens lopp byggt upp en hög kompetens inom pump- och avloppsvattenbranschen. Vad är kunskap värd om den inte delas?

Vår Academy bygger på RH Pumper’s förståelse för vikten av ständig utveckling och att hålla sig à jour med aktuella trender. Därför erbjuder RH Pumper AB nu intresserade en kompetenshöjning inom teori och teknisk kunskap om pumpar.

Syftet med vår akademi är bland annat att ge intresserade en högre teknisk och teoretisk förståelse för hur pumpar fungerar och att skapa ett gemensamt språk.

Extern

Med jämna mellanrum bjuder RH Pumper AB in våra affärspartners att besöka företaget. Detta för att ge aktuell kunskap och insikt i den senaste tekniken inom pumpindustrin och överpumpning.

Det ger mervärde till förståelsen av överpumpning och pumpningslösningar. Lösningarna skapas med hjälp av RH Pumpers innovativa och tekniska tillvägagångssätt som fokuserar på drift, säkerhet, miljö och ekonomi.

Genom att delta kan du förvänta dig en avkastning i.

 • Högre tillförlitlighet
 • Bättre felsökning
 • Bättre kommunikation
 • Bättre förståelse av teorin

Intern

Internt använder RH Pumper AB akademin för att kontinuerligt arbeta med att förbättra våra standardiserade rutiner som är kopplade till våra ISO-certifieringar. Dessa certifieringar går hand i hand med vår CSR-policy.

De nya bedömningarna och förbättringarna görs med hjälp av den grundläggande principen i PDCA-hjulet (planera, göra, kontrollera, agera). Internt i företaget förbättrar vi kontinuerligt kompetensen hos våra medarbetare genom utbildning och företagsbesök.

Del av något större

Baserat på vår inställning till innovation har RH Pumper AB under ett antal år samarbetat med flera olika utbildningsinstitutioner, där olika uppgifter har ställts till studenterna. Fokus har alltid legat på en win/win-mentalitet där alla ska få ut något av samarbetet.

Detta bidrar till att RH Pumper AB kontinuerligt får insikter om aktuella trender och nya perspektiv på pumpbranschen.

På lång sikt kommer RH Pumper AB att anordna temadagar med anknytning till pumpbranschen.

Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska
Sök
 • Danska
 • Engelska
 • Svenska