• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Info

Profil

RH Pumper A/S har bra kontors- och verkstadsutrymmen och gott om plats för pumpar, brunnar, rör och annan utrustning. Bara 2 kilometer bort ligger motorvägen E20, som ger goda logistiska förutsättningar.

I maj 2006 grundade Rasmus Hansen RH Pumper A/S. Företaget startade hemma i garaget i Slots Bjergby, strax utanför Slagelse. 10 år tidigare arbetade Rasmus på ingenjörsföretaget P. Mogensen A/S, som bland annat ansvarade för varumärket Pumpex. Agenturen Pumpex införlivades sedan i RH Pumper A/S och är än idag en stor del av historien.

I december 2007 gick RH Pumper A/S samman med en annan medgrundare och tillsammans bildade de ett gemensamt företag. RH Pumper A/S var mycket engagerade i överpumpning och hade en stor förståelse för nödvändigheten av överpumpning inom avloppsvattenindustrin. Med en stark drivkraft och vilja att skala upp verksamheten stod RH Pumper A/S i centrum för samarbetet. Detta beror på en teknisk bakgrund som byggts upp under många år inom pumpindustrin.

År 2008 flyttade RH Pumper A/S företaget till större lokaler i Slagelse. RH Pumper A/S utvecklades i snabb takt och lade till fler varumärken och tjänster. Överpumpning blev efterhand en mycket stor del av RH Pumper A/S affärsidé.

Sommaren 2012 var RH Pumper A/S tvungen att flytta igen på grund av platsbrist och fastighet i slagelse köptes tillsammans med en tidigare affärspartner. Detta var i linje med den snabba utveckling som Rasmus Hansen stod inför med RH Pumper A/S.

Under 2017 bestämde sig Rasmus för att gå solo, vilket gav honom möjlighet att utveckla bättre och smartare lösningar för överpumpning. Som ett resultat av detta sålde Rasmus Hansen Holding sin 50-procentiga andel av fastigheten Kongstedvej 6-10 och dess intressebolag.

Omedelbart efter försäljningen köper RH Pumper A/S en stor kommersiell fastighet på Stenrøjlervej 1 i Slagelse. Ett nytt huvudkontor kunde nu upprättas där alla nuvarande tjänster skulle drivas från. Under 2017 grundade Rasmus Hansen Holding även företaget RH Pumper AB i Sverige, varifrån de svenska projekten drivs och förvaltas.

Idag - RH Pumper A/S är nu ett företag i snabb utveckling. RH Pumper A/S är ett toppmodernt företag med en mycket erfaren personalstyrka, och projekten löses alltid med passion och glädje. Vi arbetar med driv och innovativa lösningar och försöker ständigt lösa våra kunders behov.

Med tiden har vi utvecklat bärbara självsugande elektriska pumpar med fullständig övervakning. Övervakningen sker med direkt hänvisning till vårt eget övervakningssystem i Slagelse. Dessutom har vi utvecklat portaler som används när rörledningar behöver korsa vägar. Samtliga portaler är godkända för användning i hela Norden. Vi har skapat lösningar där vi har korsat upp till 8 körfält i varierande terräng.

I takt med att efterfrågan på pumpar och tjänster ökar, ökar också antalet anställda. Detta sträcker sig från bemanning av servicefordon, inköpare och ingenjörer till projektledning.

På grund av en hektisk dansk marknad och ökad efterfrågan från våra svenska avdelning har vi per. 1. Mars 2024 Henrik Bjoljahn tillträdde som VD för RH Pumper AB.

Kontakta oss

För ytterligare information, vänligen kontakta vårt kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-post info@rhpumper.se

Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska