• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Fall

Leverans av dränkbar pump till omfattande muddringsprojekt i hamn.

RH Pumper levererar TOYO DP100-pump med tillhörande teknisk lösning för muddring av hamnar.

Muddringsprojekt i Kalundborgs hamn. Hamnen måste muddras, vilket innebär att mer än 40.000 kubikmeter sand måste flyttas från havsbotten.

TOYO DP100-pumpen monteras på en kranarm och sänks sedan ned till havsbotten. Lösningens flexibilitet ligger i det faktum att kranarmen är monterad på en flytande pråm som kan flyttas runt i hamnbassängen. Rörledningen till genomföringen flyter på vattnet med hjälp av 2 flottörer som är monterade på varje rör.

TOYO DP100-pumpen är en extremt kraftfull dränkbar pump. Pumpen är konstruerad för att arbeta med tunga och nötande medier. Pumpen kan pumpa med en mycket hög torrsubstanshalt på upp till 60%, med partiklar upp till 120 mm. Pumpen i detta projekt drivs av en generator på 250 kWh

Pumpen är konstruerad med ett unikt Toyo-patenterat omrörarsystem. Omrörarens funktion är att blanda sand/seabed med vatten så att det kommer in i pumpen och sedan pumpas upp.

RH Pumper tack för det goda samarbetet och den nära dialogen. Vi ser fram emot att följa projektet!

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Kund

Födelseår

2022
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska