• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Fall

Överpumpning i samband med reparation av rörskador.

Syftet med överpumpning är att leda om vattnet medan skadan på huvudledningen repareras.

Den bypass-linje som RH Pumper har etablerat är 2 st. DN500 rör. Rörledningen har en längd på 200 meter och en portal på 20 meter. Detta för att undvika olägenheter för cyklister och fotgängare.

Tryckstegringspumpen har en kapacitet på 1000 l/s med ett tillhörande reservsystem.

Den konstaterade överpumpningen sker i tätbebyggda områden. Det är därför som elektriska pumpar valdes för jobbet. De elektriska, bärbara, självsugande pumparna har utvecklats av RH Pumps. De är tysta och stör därför inte närboende eller byggarbetsplatsen. För det andra är valet av elektriska pumpar den mest klimatvänliga lösningen. De elektriska pumparna reglerar produktionen i linje med mängden vatten som strömmar in.

Ett stort tack till den skickliga besättningen som installerade överpumpningen – intern och extern.

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Födelseår

2023

Varumärken

Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska