• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Fall

Stor överpumpning i Malmö

I Malmö centrum genomför vi för närvarande en stor och omfattande överpumpning. Det är ett omfattande och komplicerat renoveringsprojekt.

Syftet med överpumpningen är att leda om vattnet medan huvudledningen renoveras.

Den förbikopplingsledning som vi har installerat är en Ø500 mm rörledning som sträcker sig över 1300 meter. Sju portaler med en höjd på 5,2 meter ingår för att trafiken under renoveringen ska kunna flyta så smidigt som möjligt mitt i trafikknutpunkten. Alla portaler är justerbara för att kompensera för terrängskillnader.

Detta är Etapp 1 av renoveringen, som kommer att pågå i cirka 30 dagar. Steg 2 ska utföras med 2 parallella Ø500-rör som sträcker sig över 1000 meter. Projektet förväntas vara slutfört omkring den 1 augusti 2022.

Den konstaterade överpumpningen sker i tätbebyggda områden. Det är därför som elektriska pumpar valdes för jobbet. De elektriska, bärbara, självsugande pumparna har utvecklats av RH Pumps. De är tysta och stör därför inte närboende eller byggarbetsplatsen. För det andra är valet av elektriska pumpar den mest klimatvänliga lösningen. De elektriska pumparna reglerar produktionen i linje med mängden vatten som strömmar in. I händelse av strömavbrott kommer nödgeneratorer att ta över strömförsörjningen för att förhindra källaröversvämningar och översvämningar

Överpumpningen övervakas dygnet runt via vårt elektroniska SRO-baserade kontrollsystem, som är direkt kopplat till vårt säkerhetsteam.

Ett stort tack till den skickliga besättningen som arbetade under hela pingsthelgen för att slutföra överföringen. Det har gjorts med gott humör och stort engagemang.

Tack för det fantastiska samarbetet och engagemanget för alla inblandade partners över nationaliteter och myndigheter!

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Kund

Aarsleff

Födelseår

2022

Varumärken

Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska