• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Fall

Överpumpning i samband med enskilt avlopp.

RH Pumper utför klimatvänlig överpumpning i samband med separat avloppshantering i Glamsbjerg.

Assens Water Utility utför separat avloppshantering i Glamsbjerg. Regn och avloppsvatten delas upp i två rör. Detta för att skapa ett framtidssäkert – men också klimatvänligt – vatten- och avloppssystem.

RH Pumper A/S har etablerat överpumpning med 3 elektriska 150 mm-pumpar och 1 motoriserad pump som reserv. Överpumpningen har en längd på 150 meter och är etablerad med 2 parallella rör Ø200 och Ø150.

För att hantera regnvattnet har 2 elektriska pumpar installerats med en sammanlagd kapacitet på 400 m3/h. Avloppsvattnet hanteras av 1 x 150 mm elektrisk pump och en motoriserad pump som reserv i händelse av strömavbrott.

Den konstaterade överpumpningen sker i tätbebyggda områden. Det är därför som elektriska pumpar valdes för jobbet. De elektriska, bärbara, självsugande pumparna har utvecklats av RH Pumps. De är tysta och stör därför inte närboende eller byggarbetsplatsen. Överpumpningen är konstruerad för att automatiskt justera pumpens prestanda efter inflödet av vatten. Allt detta hanteras elektroniskt av vår egenutvecklade programvara, som är direkt kopplad till vårt SRO-övervaknings- och säkerhetsteam. Våra elektriska självsugande pumpar och vår programvara säkerställer de mest klimatvänliga och tillförlitliga lösningarna på marknaden.

Följ projektet på Assens Forsyning https://www.assensforsyning.dk/projekter/kloakseparering-i-glamsbjerg

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Kund

Födelseår

2023

Varumärken

Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska