• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Fall

FÖRBIPUMPNING I TÄTBEBYGGELSE

RH Pumper utför klimatvänlig förbipumpning i samband med ett avloppsrenoveringsprojekt.

RH Pumper har under de senaste dagarna etablerat överpumpning med 6 stycken 200 mm elektriska pumpar. Förbipumpningen har en längd på 1900 meter och är etablerad med två parallella Ø500 rör. I förbipumpningen ingår 5 stycken 12 meters rörportaler. Genom användning av portalsystem hålls alla vägar öppna och den dagliga trafiken påverkas inte.

Förbipumpningen är designad för att kunna hantera upp till 1000 l/s under normal drift.

Den etablerade förbipumpningen sker i tätbebyggelse, därför har elektriska pumpar valts för uppgiften. 

De elektriska, bärbara, självsugande pumparna är utvecklade av RH Pumper. De är tystgående och stör därför inte de boende på platsen.

Valet av elektriska pumpar är den mest klimatvänliga lösningen. Förbipumpningen är designad så att det sker en automatisk reglering av pumpkapaciteten beroende på vattentillflöde. Allt detta styrs elektroniskt av vår egenutvecklade programvara, som är i direkt förbindelse med vår SRO-övervakning samt jour-team. Dessutom är backup generatorer installerade i händelse av strömförsörjningsfel.

Våra elektriska självsugande pumpar och programvara säkerställer de mest klimatvänliga och driftsäkra lösningarna.

Kontakta oss

Ønsker du yderligere information, så kontakt vores kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-mail info@rhpumper.se

Födelseår

2024

Varumärken

Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska