• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Värdeskapande

Sedan februari har RH Pumper haft en dialog och ett nära samarbete med en projektgrupp bestående av fyra ingenjörsstudenter från Själland i Næstved.

Med en önskan om att skapa tillväxt har RH Pumper och studenterna genomfört sparring, kreativa workshops, testat hypoteser och analyserat data. Bara för att idag stå inför en spännande innovation.

Projektgruppens tillvägagångssätt skiljer sig från mängden med nya och spännande arbetssätt, där vi utnyttjar våra styrkor i kombination med det vi brinner för, för att skapa nya riktningar och mål.

Projektarbetet utmynnade i en skriftlig rapport där en av de utvalda idéerna analyserades med fokus på genomförande och ekonomi.

Projektgruppen försvarade denna rapport med förstklassig karaktär, men viktigast av allt var att vi alla gick därifrån med en känsla av lärande och värdeskapande.

Kontakta oss

För ytterligare information, vänligen kontakta vårt kontor på telefon +46 (0)73-522 13 63 eller e-post info@rhpumper.se

Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Sök
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska